Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Stedenbouwkundige visie Oostende (B)

Posad werkt samen met landschapsarchitectenbureau V-ELD aan de stedenbouwkundige visie voor het zogenoemde Kadelint – het gebied in en rondom de haven – in Oostende, België. Dit doen we in opdracht van het Stadsatelier Oostende (SAO). De stedenbouwkundige visie geeft antwoord op enkele belangrijke opgaven op het gebied van economie, de energietransitie en de relatie met het landschap.

Schematische weergave van de bestaande situatie

Badplaats en havenstad

Oostende staat sinds de 19e eeuw bekend als ‘Koningin der Badsteden’. Het is als enige echte stad aan de kust een belangrijke toeristische trekpleister. De stad wil echter niet alleen leunen op het seizoensgebonden toerisme. Door de juiste verbindingen te leggen, kan de haven blijvend een grote diversiteit aan economische activiteiten bieden.

Energy port

De haven speelt ook een actieve rol in de energietransitie. Als uitvalsbasis voor de offshore windparken noemt deze zichzelf al de ‘Energy Port’ van België. Wij onderzoeken op welke manier deze ambitie ruimtelijk kan worden vormgegeven.

Landschappelijke kwaliteiten

Daarnaast is het omliggende landschap van Oostende één van de meest rijke en diverse van Vlaanderen. Helaas ligt dit grotendeels verscholen achter de lintbebouwing van de uitbreidingen van de stad. Eén van de belangrijkste pijlers van deze visie is daarom het verbinden en weer zichtbaar maken van het landschap is, inclusief de bijbehorende waterberging- en kustverdedigingsopgaven.