Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Stedenbouwkundige visie In de Bogaard

Hoe zorgen we ervoor dat winkelcentrum In de Bogaard een mooie toekomst tegemoet gaat? Om hier antwoord op te geven, werken we in opdracht van de gemeente Rijswijk samen met APPM Management Consultants aan een stedenbouwkundige visie voor het gebied van en rondom het centrum.

Modern winkelcentrum

In de Bogaard is in 1963 geopend en was daarmee één van de eerste moderne winkelcentra in Nederland. Het centrum heeft plek voor ongeveer 190 winkels en bestaat uit drie overdekte passages en diverse (ondergrondse) parkeergarages. Helaas heeft het winkelcentrum de laatste jaren te maken met een aanzienlijke terugloop in winkels. Dit is ook de uitstraling van het winkelcentrum niet ten goede gekomen.

Genoeg kansen

Door de gunstige ligging van In de Bogaard en de verwachte groei van Rijswijk, zijn er echter genoeg kansen. Daarom werken wij aan een nieuw plan waar gemeente, de eigenaren en ondernemers van In de Bogaard, maar ook geïnteresseerde marktpartijen, zich in kunnen vinden. Het doel is dat het plan leidt tot een transformatie van het winkelcentrum, waarbij de verbinding met de omgeving wordt verbeterd en de leefkwaliteit wordt verhoogd.

Stedenbouwkundige visie

De stedenbouwkundige visie wordt in de zomer afgerond en gepresenteerd aan de gemeente en stakeholders. Posad is hierbij verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp. APPM betrekt alle belanghebbenden bij het totstandkomingsproces en zorgt ervoor dat alle beschikbare kennis bij derden ook wordt meegenomen in de visie.