Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Versterking Markermeerdijken

Vrijwel all Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. De Markermeerdijken beschermen zo’n 1,2 miljoen Noord-Hollanders en ongeveer €25 miljard aan economische waarde. Daarnaast zijn grote delen van de dijk cultuurhistorisch erfgoed of provinciaal monument. Ruim 33km afgekeurde dijken worden nu versterkt.
Om de dijkversterking goed te kunnen integreren binnen de ruimte en het landschap is een intensieve samenwerking tussen het Hoogheemraadschap en de markt gezocht. Posad heeft met ontwerpend onderzoek bijgedragen aan identificatie en verbeelding van meekoppelkansen op het gebied van vastgoed, locale economie, ecologie, bereikbaarheid en cultuurhistorie bij de voorgenomen dijkversterking.