Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Energietransitie Midden-Holland

Midden-Holland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Anders dan in de nabijgelegen Randstad is hier per energiegebruiker genoeg ruimte om energie op te wekken. De vraag is echter: is het wenselijk om het unieke, weidse veenweide- en rivierenlandschap hiervoor in te zetten? En zo ja, hoe dan?

Samen met lokale stakeholders hebben we in verschillende ateliers toegewerkt naar een regionaal toekomstperspectief. Het geschetste 3-fasen scenario toont een aansprekend vergezicht en laat zien waar Midden-Holland morgen mee aan de slag moet. Dit gedragen perspectief is daarmee geen blauwdruk, maar een vertrekpunt in de vorm van een roadmap op weg naar een energieneutrale regio.