Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Station Eindhoven

Brainport Eindhoven is een innovatieve technologieregio van wereldformaat. De Brainport wordt ontsloten door een goed busnetwerk en Station Eindhoven is hiervan het brandpunt. Dit levert een grote druk op het busstation en de openbare ruimte van het stationsgebied.
Posad heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven en het college van Rijksadviseurs een ruimtelijke strategie opgesteld om op korte termijn de noordkant van het stationsgebied te kunnen verbeteren.
Na de passage van Eindhoven CS is de buitenruimte aan de noordzijde toe aan een kwaliteitsverbetering. Welke verbeteringen kunnen op korte termijn worden gerealiseerd, die de lange termijn niet in de weg staan? De stakeholders (o.a. TU Eindhoven, de Rabobank e.a.) wensen betere en prettigere voetgangersverbindingen met het station. Door looproutes vrij te maken van autoverkeer en een plein en nieuwe oversteek te creƫren, kan op korte termijn een grote stap worden gezet in de transformatie naar een prettig stationsgebied. Met de korte termijn maatregelen is aanzet gegeven voor een netwerk van langzaam verkeersroutes, die op de lange termijn zich kan uitbreiden.
De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om de plannen komend jaar uit te gaan voeren.