Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Randstad Urgent

Voor de versterking van de samenhang en concurrentiepositie van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Holland-Rijnland en Noordvleugel Utrecht is goede bereikbaarheid één van de belangrijkste randvoorwaarden. Posad heeft met heldere beelden de onderlinge samenhang tussen bereikbaarheidsknelpunten en ruimtelijke opgaven geillustreerd voor deze randstad-besluiten.
Versterking van de samenhang tussen Rotterdam en Den Haag is een belangrijke opgave voor deze regio. Vanuit het oogpunt van internationale concurrentiepositie, maar ook in het licht van het ontwikkelen van prettige woon-, werk- en leefmilieus in dit deel van de Randstad.
De druk op de beschikbare ruimte is hét centrale vraagstuk in de Noordvleugel Utrecht. Er is grote behoefte aan ruimte voor wonen, werken, recreatie, natuur, landschap en mobiliteit. Die behoefte is het gevolg van de  centrale ligging van Utrecht, zijn economische spilfunctie en zijn aantrekkelijke leefomgeving. De nationale landschappen en andere waardevolle gebieden verdienen hierbij bescherming.