Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Papendrecht bereikbaar

Papendrecht is in 50 jaar van een klein dijkdorp gegroeid tot een gemeente met 32.000 inwoners. Ingeklemd tussen de rijksweg A15 en de rivieren de Beneden Merwede en De Noord is Papendrecht volgebouwd. Met het Bereikbaarheidsplan en Uitwerkingsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 2010 wordt beoogd een beeld te scheppen van de toekomstige verkeerscirculatie in Papendrecht, en hoe deze een bijdrage kan leveren aan een betere leefbaarheid van de stad. Het plan is gekoppeld aan een uitvoeringsagenda met concrete acties om huidige en toekomstige knelpunten op te lossen, zodat Papendrecht in de toekomst bereikbaar blijft. De uitvoeringsagenda loopt tot en met 2020 met een doorkijk tot 2030.