Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Deltaprogramma

In Nederland is water altijd een belangrijk thema; water geeft ons welvaart geeft maar vormt tegelijk een bedreiging. Het Deltaprogramma werkt op allerlei schaalniveaus aan onze waterhuishouding. In 2012 is Posad door het ministerie van I&M aangesteld om als bureau onderdeel te worden van het Delta-atelier. Dit atelier coördineert het ontwerp en onderzoek van de negen verschillende deelprogramma’s in Nederland. Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Daarbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie.

Posad heeft daarnaast voor meerdere deelprogramma’s  met ontwerp en onderzoek een bijdrage geleverd aan probleemanalyses, strategieontwikkeling, een heldere verbeelding, het Deltacongres en kansen voor synergie tussen ruimte en water.