Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Noord-Holland noord

Posad was als stedenbouwkundig bureau betrokken bij de analyse en cartografie voor deze opgave voor de TU Delft en de Kamer van Koophandel van de provincie Noord-Holland.

De Kamer van Koophandel regio Noordwest Holland beslaat het gebied van de provincie Noord Holland boven het Noordzeekanaal zonder Zaanstad en IJmond. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heeft ‘de Kamer’ haar wensen voor de komende vier jaar in een brochure met de titel wensen van het bedrijfsleven Noordwest-Holland uiteen gezet. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de grote knelpunten in het economisch vestigingsklimaat. ‘Ruimte voor groei¬ende bedrijven en nieuwe bedrijvigheid is schaars en soms zelfs helemaal niet voorhanden. De regionale infrastruc¬tuur wordt weliswaar sterk verbeterd, maar schiet nog steeds tekort. Ook de afwezigheid van het besef van de eigen regio-identiteit wordt als gemis ervaren. Deze knelpunten kun¬nen niet alleen door individuele gemeenten worden opge-lost, maar moeten door regionale samenwerking tot een oplossing worden gebracht. Dit is de bestuurlijke opgave voor de regio om Noordwest-Holland economisch vitaal te houden’.