Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Netwerkvisie

Strategisch ontwerpend onderzoek ter bepaling van een nieuwe visie op het Rijkswegennet. Het Rijk is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het ‘rijks’-wegennet. Toch zijn sommige regionale wegen vanuit mobiliteitsoogpunt van groot nationaal belang, terwijl op sommige wegvlakken van het Rijk de nationale waarde minder aanwijsbaar is.
In de studie zijn verschillende scenario’s ontwikkeld om het ‘nationaal belang’ van wegen te bepalen,  op welke manier met  onderhoud van deze – of ontwikkeling van nieuwe rijkswegen – om kan worden gegaan en welke ordeningsprincipes per scenario zouden kunnen worden toegepast.
Posad heeft het proces van de vorming van de varianten geïnitieerd, begeleid, inhoudelijk onderbouwd en uitgewerkt in illustrerende kaarten voor zien van de belangrijkste overwegingen, kengetallen en consequenties van elk scenario. Voor de kwantitatieve onderbouwing is uitgebreid gebruik gemaakt van GIS.