Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Nationaal waterplan

Voor de tussentijdse herziening en het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 heeft Posad met duidelijke en heldere verbeelding de kaarten en legenda hierbij ontworpen.
Het Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid weer. In dit Nationaal Waterplan zijn de deltabeslissingen verankerd, daarnaast is het voor de ruimtelijke aspecten een structuurvisie.
Posad heeft hierbij reeds bestaande GIS-kaarten gecombineerd en vertaald naar kaarten bedoeld voor drukwerk en pdf. Hierbij is leesbaarheid van de kaart van groot belang. Ook zijn deze kaarten omgezet in de Rijkshuisstijl. Daarnaast zijn ook nieuwe kaarten ontworpen in de Rijkshuisstijl. Vervolgens zijn deze weer vertaald naar GIS-kaarten zodat deze ook op ruimtelijkeplannen.nl geplaats konden worden.
Het ontwerpen, tekenen en aanpassen van deze kaarten heeft in korte tijd geleid tot de oplevering van het ontwerp Nationaal Waterplan.