Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

UN Habitat Yangon

UN-Habitat werkt aan een plan voor een stadsuitbreiding voor Yangon, de voormalige hoofdstad van Myanmar. Een team van Nederlandse bureaus werkt dit met lokale partijen uit: Posad Spatial Strategies, Urban Codes, Felixx Landschapsarchitecten en MakeTank. Het project maakt deel uit van de UN-Habitat Global Network of Urban Planning and Design Labs en de resultaten werden gepresenteerd op de Habitat III conferentie in Quito en op de Biënnale van Venetië, in het kader van de 15e Internationale Architectuur Tentoonstelling ‘Reporting From the Front’.

Myanmar staat op een cruciaal punt in haar recente geschiedenis. Sinds 2011 heeft het land een omslag gemaakt naar een sociale en economische liberalisering en een meer marktgerichte economie, wat leidt tot een enorme verstedelijking. Het land moet een hoge ambitie waarmaken door met een kleine groep opgeleide ontwerpers  plannen te maken voor de uitbreiding van zo’n 200 steden. Dit biedt een unieke gelegenheid om de toekomst van veel steden in Myanmar te definiëren.

Yangon is de voormalige hoofdstad van Myanmar en wordt geconfronteerd met een voorspelde groei van 5 miljoen inwoners in de huidige situatie tot 11 miljoen mensen in 2040. Het Htantabin gebied is een van de zeven plekken die zijn aangewezen om deze verwachte groei van de bevolking te accommoderen. Het masterplan van het UN-Habitat Urban Lab Team wil het  gebied van 100km2 transformeren tot een veerkrachtige en betaalbare stedelijke omgeving, voor de huisvesting van maximaal 750.000 personen in 2040. De voorgestelde opzet van de nieuwe wijk is gebaseerd op een veerkrachtig stedelijk watersysteem en bouwt voort op de verbindingen met de bestaande stad. Nieuwe kernen worden voorgesteld en een netwerk van verschillende vervoermiddelen wordt geïntegreerd in het plan. Een strategie in tijd is uitgezet, voor een gefaseerde ontwikkeling, het realiseren van een stedelijke omgeving met een voldoende dichtheid, voldoende faciliteiten en betaalbare woningen.

Het project Htantabin wordt ontwikkeld in samenwerking met de lokale planners van Yangon City Development Committee (YCDC) en het ministerie van Bouw (MOC). Het plan is gepresenteerd aan de nieuwe minister van de constructies, U Win Khaing, en werd positief ontvangen. Met deze positieve ontvangst van het plan, de samenwerking met lokale partners en de training van lokale planners  komt het plan in een volgende fase.