Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

MIRT verkenning A7A8

De corridor A7/A8 Amsterdam-Hoorn – onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam – is één van de belangrijkste economische regio’s van het land. Na 2020 blijkt de corridor opnieuw te maken krijgt me bereikbaarheidsproblemen. Voor de internationale concurrentiepositie van dit gebied zijn bereikbaarheid en doorstroming (op weg en spoor) essentieel: niet alleen een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven, maar ook een bepalende conditie voor aantrekkelijke woon- en leefmilieus.
Via ontwerpend onderzoek en in verschillende sessies met lokale stakeholders en experts heeft Posad opgaven en wensen uit de omgeving in beeld gebracht, zijn oplossingen onderzocht en is bekeken hoe negatieve bereikbaarheideffecten elders opgelost kunnen worden. Uitkomsten zijn gebruikt ter opstelling van de MIRT-verkenning Amsterdam-Hoorn.