Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Lemsterland te water

Bedrijventerreinen zijn de snelst groeiende vorm van stedelijk grondgebruik en de problematiek rond deze terreinen krijgt steeds meer aandacht in het debat over hun ruimtelijke ordening. ‘Lemsterland, Te water’ is een ontwerpend onderzoek naar de problemen en kansen van de bedrijventerreinen in de gemeente Lemsterland, in opdracht van Atelier Friesland. De centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen verbeterd worden? De studie is een zoek­tocht naar de mechanismen en instrumenten die ingezet kunnen worden om de gewenste kwaliteit te bereiken. De beslissingen die de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen beïnvloeden spelen zich af op verschillende schaalniveaus: de regio, de stad, het terrein, de kavel. De insteek die in dit onderzoek is gekozen, richt zich vooral op de koppeling van het meer algemene instrumentarium, dat een rol speelt op hogere schaalniveaus, met de concrete ruimtelijke opgave zoals die zich voor­doet in de gemeente van Lemmer.