Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Labo XX

Antwerpen verwacht dat het de komende jaren zal groeien met een omvang zo groot als de stad Mechelen. De stad verwacht 15.000 tot 30.000 woningen te moeten bouwen in de komende 15 jaar, inclusief bijbehorende voorzieningen. Dit zal voornamelijk gebeuren in de twintigste eeuwse gordel van Antwerpen. Een zeer divers gebied bestaande uit verschillende structuren en programma’s, het beste te omschrijven als een organisch gegroeide potpourri van verstedelijking.

Met Maat ontwerpers, 3E en Shinsekai Analysis heeft Posad een verdichtingstrategie ontwikkeld voor de twintigste eeuwse gordel van Antwerpen. Het project verkent de mogelijkheden om de verdichtingsopgave te gebruiken voor een herwaardering van de ruimtelijke kwaliteit en het voorzieningenniveau in de wijken. Vanuit het concept “micro-centraliteit” zet de strategie in op punctuele ontwikkeling van en rondom nieuwe en bestaande voorzieningencentra. Bestaande monofunctionele woonwijken worden door middel van nieuwe micro-centra omgevormd tot aantrekkelijke en herkenbare stedelijke gebieden met een grote diversiteit aan voorzieningen.
Middels ontwerpend onderzoek zijn verschillende plekken uitgewerkt welke de komende jaren ontwikkeld kunnen worden.