Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Gouwe greep

In 2009 maakte Posad het winnende plan voor de herontwikkeling van de Goudse Poort.
Een toekomstbestendig bedrijventerrein gaat uit van functiemenging, gebruik van landschappelijke kwaliteiten en de ambitie om onderdeel te worden van de stad. Een hoofdontsluiting door het hart van de Goudse Poort maakt het gebied overzichtelijker, beter bereikbaar en maakt een voetgangers-gebied langs de kade mogelijk. De kade is zeer geschikt voor wonen en werken; hier kan de ligging van Gouda aan het  water weer vorm krijgen. De landschappelijke lijnen van de polder vormen de basis vormen van de verkaveling. “De combinatie van lokaal en generiek, functiemenging en landschap is een ‘Gouwe Greep’ een voor Gouda en mogelijk andere Nederlandse bedrijventerreinen”, alsdus de jury.