Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Gezond Zuid-Holland 2040

Hoe wordt Zuid-Holland in 2040 de gezondste provincie van Nederland? Zuid-Holland is de provincie met de zwaarste milieudruk, twee van de grootste steden van het land liggen in deze regio en de verstedelijking zet verder door. In 2040 groeit de provincie naar circa 5 miljoen inwoners. Om op langere termijn een aantrekkelijke plek te blijven om te wonen, werken en recreëren, moet een omslag plaatsvinden naar een gezonde provincie met gezonde inwoners. Een toekomstagenda onderzoek biedt de mogelijkheid dit perspectief onder de loep te nemen en na te denken over de rol van de provincie.

Tussen gezondheid, leefstijl en omgeving bestaat een sterke samenhang. Ook is gebleken dat de gezondheidsproblematiek zich met name in de steden concentreert. Hoe kan de trek naar de steden verbonden worden aan de ambitie van een gezonde omgeving? En kunnen we wat nu een zwakte is juist omzetten in een kracht?

Bescherming en gezondheidsbevordering staan centraal in het onderzoek. Daarom is gekeken naar de ‘cure’ kant van het verhaal, de gebruikelijke focus van de gezondheidszorg, maar ook naar de preventieve ‘care’ mogelijkheden. De resultaten zijn in een eindrapportage vertaald naar vier verhaallijnen:

  1. Een gezonde actieradius, over gezond bewegen in alle leeftijdsfasen,
  2. De basis op orde, over omgevingsvariabelen als geluid en luchtkwaliteit,
  3. Het kleine en het grote groen, over de invloed van stedelijk en landelijk groen,
  4. Inclusiviteit; iedereen doet mee in werk en sociale relaties, ook kwetsbare groepen.