Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Energieverkenning IJsselmeergebied

Het Rijk werkt samen met de regio aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Het doel is dat hierin de energietransitie van het gebied integraal wordt opgenomen. De vraag is alleen hoe, want het IJsselmeergebied wordt multifunctioneel gebruikt en is van grote landschappelijke en culturele waarde. Posad heeft, in samenwerking met Ecofys een verkenning gedaan naar de kansen en bedreigingen van duurzame energieopwekking ten opzichte van het bestaande gebruik, de waarden, de openheid en de toekomstige opgaven. Zo hebben we middels drie denkrichtingen onder andere in kaart gebracht hoe duurzame energieopwekking kan worden gekoppeld aan andere opgaven en gewenste ontwikkelingen en wat daarvan de potentie is.