Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Energietransitie model

Voor de provincie Overijssel heeft Posad verkend welke duurzame energiebronnen hier mogelijk zijn, wat deze opleveren en wat de ruimtelijke impact hiervan is. Het door Posad ontwikkelde model is in een ontwerpatelier samen met regionale partijen toegepast om te werken aan bewustwording en alliantievorming. Momenteel wordt dit model ook in andere provincies en gemeenten toegepast.

Behalve het tonen van wat de maximale opwek-potentie is voor dit gebied, wordt er in dit model door de ogen van verschillende groepen in de samenleving naar de energietransitie gekeken. Wat gebeurt er als individuen zich inzetten voor de energietransitie en hoe is dit anders dan wanneer collectieven of (commerciele)grote partijen dit doen? Hoe stimuleer je deze drie groepen als overheid? En: wat voor consequenties hebben deze verschillende strategieen voor het landschap?

Gebleken is dat er altijd een combinatie van de drie strategieen moet worden gezocht. De optimale aanpak ligt in het slim combineren van deze drie. Door samen te werken met stakeholders worden maastchappelijke ambities, bezwaren en beperkingen in het huidige beleid vanaf het begin in kaart gebracht en door de blik op 2050 te richten worden participanten uitgedaagd om daarnaast verder te denken dan de kansen en beperkingen van nu.