Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Energielandschappen Nederland

In opdracht van het ministerie van I&M heeft Posad, i.s.m.Machiel Bakx, onderzoek gedaan naar de ruimtelijke impact van de ambities uit het energieakkoord: 100% duurzame energie productie en consumptie. Stel dat Nederland in 2050 een volledig duurzame energievoorziening heeft, wat betekent dat voor ons energiegebruik? En voor ons landschap?
Uit het ontwerpend onderzoek volgt dat Nederland in 80% van de energiebehoefte van 2050 kan voorzien uit duurzame bronnen. 100% is zonder besparing niet mogelijk. Door ook in te zetten op besparing ontstaat – t.o.v. maximale benutting – ruimte om keuzes te maken.

Ieder gebied en elk type bodemgebruik vereist een aanpak op maat. Een generieke aanpak die lijkt niet te bestaan. Voor productiegebieden is dit een opgave maar biedt het ook nieuwe kansen; bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid. Drie cases verbeelden het effect van drie strategieën toegepast op drie gebieden.