Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Eigen oogst

Zuid Holland bestaat – naast de grootstedelijke gebieden van de Randstad – uit een aantal kenmerkende grote landschappen. De strandzone met de binnenduinrand, de veenweide gebieden van het Groene Hart en de Zuid Hollandse eilanden. Er is er een genuanceerdere beschrijving te maken van de diversiteit van de landschappen, maar het schept een beeld van de tweedeling van deze provincie:grote landschappen en (dicht)stedelijk gebied.

Deze grote landschappen of landschappelijke gebieden zijn in grote mate afhankelijk van dit stedelijk gebied, ze worden erdoor bedreigd maar een deel van de welvaart en voorzieningen liggen juist daar. Het gevolg is dat de landschappen snel gezien worden als een last of een restgebied waar invulling altijd leidt tot conflicten of waar de investeringen nooit opwegen tegen de baten. De strategie die hier beschreven en geïllustreerd is, biedt mogelijkheden tot verandering binnen deze status quo: het landschap kan ook een lust zijn, baten hebben die iets toevoegen aan het stedelijk gebied, die zelfs de provincie als geheel kunnen versterken; landschappelijk, ecologisch en economisch.
De strategie beschrijft een aantal oplossingen voor het gebied die of het probleem oplossen of alternatieve vormen van gebruik voorstellen waarmee het probleem verkleind wordt of verdwijnt. Het noodzakelijk transport van zoet water wordt één met recreatie en ruimte voor natuur, verzilting en de noodzaak tot doorspoelen met het creëren van nieuwe landschappen en andere vormen van landbouw.