Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Stad of stedelijk waterrijk

Eén grote stad of een stedelijk waterrijk? Deze twee ontwikkelperspectieven zijn door Posad, Maxwan en Noha onderzocht voor de Drechtsteden in Zuid-Holland, samen het vijfde stedelijke gebied van Nederland. De zeven gemeenten in dit samenwerkingsverband – Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam – vormen een aaneengesloten gebied aan het Drierivierenpunt: de Oude Maas, de Noord en Beneden-Merwede. Om door te kunnen groeien is een duidelijk profiel nodig, als onderscheidend vermogen ten opzichte van andere stedelijke gebieden. En dat vereist een keuze.

Het perspectief van een historisch verankerd en herkenbaar Drechtstedelijk Waterrijk lijkt voor de Economic Development Board Drechtsteden het meest logisch en kansrijk. Om de uiteindelijke keuze te maken heeft Posad tien observaties meegegeven. Een daarvan is dat stedelijkheid in cijfers niet gelijk staat aan het ervaren van stedelijkheid. De andere inzichten gaan over woonklimaat, mobiliteit, verbinding met het water en de omgeving, bedrijfsleven, onderwijs en cultuur.

Ongeacht de keuze voor één grootschalige stad of een meer divers Waterrijk als ‘leading concept’, moet er worden ingezet op kwaliteit van leven. Daarbij trekken diverse ruimtelijke ingrepen nieuwe inwoners en wordt het karakter van de Drechtsteden versterkt. Onze studie bevat handvatten met zeven aanbevelingen, die een opmaat kunnen zijn naar een regionale Omgevingsvisie:

1.       Maak verbinding met het landschap
2.       Ontwikkel de campus
3.       Focus op het water
4.       Bevorder ontwikkelingen bij stations
5.       Verbind cultuur, landschap en water
6.       Verbeter centrum en centra
7.       Stimuleer hoogwaardig wonen

Lees hier de gehele studie.