Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

De Energetische Stad

The Energetic City is een voorstel voor een nieuwe performatieve planning met energie, water en voedsel als sturende principes; deze elementen bepalen regelgeving én de vorm van stad en ommeland. Dit vervangt de restrictieve (bestemmings)plannen. Bijsturen moet op basis van daadwerkelijke data, gericht op rendement en duurzame ontwikkeling. In plaats van restrictieve (bestemmings)plannen gaat het nieuwe bestemmingsplan uit van energiestromen: functies die energie leveren komen naast energie vragende functies; iedere functie moet iets teruggeven aan de stad.
2050 is de volgende stap, een herijking van het sociaal economisch systeem zoals we dat nu kennen: ‘stadstaten’ binnen het sociaal-economisch construct van Europa. Landsgrenzen zijn overbodig; de stad en het ommeland is de ultieme eenheid voor de nieuwe voedsel-, energie- en waterhuishouding en de kern van economische ontwikkeling en maakt optimaal gebruik van het sterke netwerk, de economische kracht en de veiligheid van Europa.