Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

CO2040

Voor het ministerie VROM heeft Posad gezocht naar sleutelprojecten die Nederland in 2040 CO2 neutraal kunnen maken.
Binnen de huidige condities is dit niet mogelijk. Reductie van CO2 uitstoot vereist een inzicht in de productie, de aanleiding van productie, en de opbouw van het systeem. Het ontbreekt echter aan deze kennis en inzichten. Hierdoor is niet vast te stellen hoe een project bijdraagt aan het behalen van de CO2 doelstelling.
Dit is op te lossen door een overkoepelend GIS systeem voor Nederland te maken met een Life Cycle Analisis (LCA) voor producten, productieprocessen en basismaterialen. De uitkomst van het onderzoek is een raamwerk waaraan sleutelprojecten getoetst kunnen worden. Aan de hand van voorbeelden is getoond hoe deze kennis om kan worden gezet in fysieke ingrepen.