Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Binckhorst

De Binckhorst is een dynamisch gebied in Den Haag met een brede mix van industriële functies, stad gebonden bedrijvigheid, start-ups en creatieve economie. Het gebied biedt veel potentie om de verdichtingsopgave voor de stad op te vangen en de het stedelijk weefsel van Den Haag te verrijken met nieuwe woon- en werkmilieus.

Dit project dient als voorwerk voor het omgevingsplan Binckhorst en voor de nog op te stellen visie- en beeldkwaliteitsplan voor de skyline en eye-line van Den Haag. Tevens moet het handvatten geven bij de toekomstige ontwikkelingen van de verschillende deelgebieden en bij de toetsing en advisering van initiatieven in de Binckhorst.

De Binckhorst beschikt in de huidige situatie over verschillende identiteiten, diverse schalen van gebouwen, ruimtes en bijzondere plekken. Om deze diversiteit te waarborgen en in de toekomstig te kunnen versterken is voor elk deelgebied een bewust verschillend programmatisch profiel en ruimtelijk karakter gedefinieerd. Deze karakters bouwen voort op op bestaande identiteitsdragers in de kwartieren. Wij zien binnen de Binckhorst zeven verschillende gebieden:

1 – Urbaan Hart & Industrieel Park
Omvat het gebied tussen de noordelijk spoordijk, Mercuriusweg en de Binckhorstlaan – voor een groot deel het Gasfabriekterrein.  Een belangrijk gebied voor de koppeling van de Binckhorst aan het Central Innovation District (CID) en de binnenstad. Een plek binnen loopafstand van alle drie de stations. Hier is de potentie voor de aanleg van het Binckhorst-Park; een industrieel  eventpark à la Westergasfabriek met betekenis voor de hele stad(sregio). Hier ontstaat een gemengd milieu met hoofdkwartieren van innovatieve bedrijven en centrumstedelijk wonen aan het park.

2- Poort naar de stad
De Poort naar de stad vormt een stedelijke hub en markeert de overgang van de Binckhorst naar het stadscentrum rondom het knooppunt van infrastructuren zoals spoor, Binckhorstlaan en Velostrada. Hier ontstaat een concentratie van stedelijke functies en aantrekkelijke langzaamverkeersroutes naar HS , CS en Laan van NOI.

3 – Oosterparkrand
Het gebied oostelijk van het Industrieel Park. Hier kan een gemengd stedelijk gebied ontstaan.

4 – Nieuwe Maakindustrie
Dé plek voor start-ups, creatievelingen, circulaire economie en woon-werk ateliers. Het gebied rondom het NHTM gebouw en de bestaande loodsen biedt betaalbare ruimte voor jonge creatieve bedrijven en atelierwoningen vlakbij werkplekken.  In de openbare ruimte ontstaan informele plekken voor interactie en kleinschalige evenementen.

5 – Saturnuskwartier & BInckhavens
Hier groeien gevestigde bedrijven uit tot de high-end van de ontwerpeconomie. Transformatie van industriële gebouwen tot creatieve fabrieken wordt gemengd met nieuwe appartementgebouwen.

6 – Wonen aan het water
De Trekvlietzone groeit tot een divers gebied met woningen voor gezinnen langs de groene kades van de Trekvliet en gemengd-stedelijk milieu langs Binck-strip en richting Binckhorstlaan.

7- Binckhorst Avenue
De Binckhorst Avenue is een verbindende stedelijke zone. Hier raken alle andere deelgebieden de stedelijke as en vormen een dicht bebouwd welkomstgebaar als de nieuwe stadsentree van Den Haag.

De uitgewerkte typologieën zijn gebaseerd op het principe ‘stedelijke plint plus opbouw’, dat een kwalitatieve basis schept voor rijk geschakeerde variaties binnen de verschillende deelgebieden. De plint definieert de omliggende openbare ruimte en maakt een duidelijke scheiding tussen openbare en (semi)private ruimte mogelijk. Verschillende oplossingen  voor  vormgeving en programmatische invulling van de plint – gevel setbacks, hoogte, diverse programma’s, actieve fronten, geïntegreerd parkeren en een grote bandbreedte aan woontypologieën – zorgen voor diversiteit en herkenbaarheid van de deelgebieden vanuit ooghoogte in de openbare ruimte.

Deze opbouw maakt een gevarieerde stedelijkheid binnen de Binckhorst mogelijk. Een per deelgebied bewust gekozen spectrum aan verschillende oplossingen zorgt ervoor dat karaktervolle en verschillende deelgebieden kunnen ontstaan. De nieuwe bebouwing reageert op bestaande kwaliteiten in het gebied. De hieruit resulterende vestigingsmilieu’s vormen de basis voor de Binckhorst als attractieve ontwikkel-, vestigings- en woonlocatie.