Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Kaft-atlas
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Hoogtekaart
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Maasvlakte
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Opgaven
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Stedeljike-band-om-groen-blauw-hart
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Bodemkaart
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Gewassen-uitsnede-Flakkee-en-Zuid-Beveland
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Ontwikkeling-van-bebouwd-gebied
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Zeesluis-Terneuzen
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Kaft-atlas
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Hoogtekaart
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Maasvlakte
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Opgaven
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Stedeljike-band-om-groen-blauw-hart
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Bodemkaart
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Gewassen-uitsnede-Flakkee-en-Zuid-Beveland
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Ontwikkeling-van-bebouwd-gebied
 • Posad-0815-Atlas-Zuidwestelijke-Delta-Zeesluis-Terneuzen

Atlas Zuidwestelijke Delta

In 2009 heeft Posad binnen de ‘Werkplaats voor de Zuidwestelijke Delta’ ontwerpend onderzoek gedaan naar de Zuidwestelijke Delta.
Posad heeft binnen de werkplaats onder meer gewerkt aan deelonderzoeken voor de zoetwatervoorziening en de onderlinge samenhang van de grote projecten; Volkerak-Zoommeer, Veerman, Grevelingen.
Buiten het ontwerpend onderzoek maakte Posad de ‘Atlas van de Zuidwestelijke Delta’, een inventarisatie van gebiedskenmerken, statistische gegevens en bestaande plannen voor het gebied. Deze Atlas is grensoverschrijdend: drie provincies, vier ministeries, zeven waterschappen, een groot aantal gemeenten en het havenbedrijf leverden gegevens voor wat een standaardwerk voor de regio is geworden.