Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Atelier Energie en Ruimte Ermelo

De gemeente Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn. Als eerste stap heeft de gemeente samen met Overmorgen een online Energie Atlas gemaakt waarin de kansen en potentiële locaties voor duurzame energieopwekking uiteen zijn gezet. De vraag is echter welke locaties kunnen rekenen op draagvlak of zelfs een actieve bijdrage van omwonenden? Samen met lokale ondernemers en bewoners heeft Posad daarom onderzocht wat de beste locaties voor duurzame energieopwekking zijn.

Het proces bestond uit drie bijeenkomsten die uiteindelijk hebben geleid tot drie kansenkaarten. In de eerste kaart ’Waardevolle landschappen behouden’ concentreert de duurzame energieopwekking zich op minder waardevolle plekken om zo het bos en het weidelandschap open te houden. De tweede kaart ‘Ontwerpen met het landschap’ zet windmolens en zonnepanelen in om lijnen en overgangen in het landschap te accentueren. En de derde kaart ‘Economisch gericht’ heeft de nabijheid van netwerken en mogelijke verdienmodellen voor boeren onderzocht.