Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Agenda Ruimte voor de stad

De gemeente Den Haag werkt samen met stakeholders aan een toekomstperspectief: de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’. Het is een ruimtelijk perspectief met een tijdshorizon op 2040. Het afgelopen half jaar zijn hiervoor meerdere bijeenkomsten geweest met als het resultaat een discussienotitie waarin de Haagse trends, opgaven en de dilemma’s zijn genoemd. Op basis van deze discussienotitie wordt de komende maanden aan vier sporen doorgewerkt.
Eén van de sporen is het maken van ruimtelijke verkenningen naar de 8 Haagse stadsdelen. De komende maanden worden ruimtelijke verkenningen per stadsdeel ontwikkeld als input voor deze agenda. In deze ruimtelijke verkenningen staan de ruimtelijke kwaliteit en de intensivering van het ruimtegebruik centraal. Deze verkenningen worden gedaan door ontwerpteams in samenwerking met gebiedscoalities uit de stadsdelen.

Als coördinerend bureau zorgt Posad voor de inhoudelijke samenhang, bewaakt ze de methodiek en inspireert zij de teams. Daarnaast vertaalt Posad de verkenningen naar input voor de Agenda en maakt zij aansprekende kaartbeelden.