Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Posad maakt Transformatie Agenda 2030 Amstelveen

Amstelveen groeit hard. Daarom heeft de gemeente Amstelveen Posad de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen op de transformatie van de stad. De groei reikt inmiddels tot aan de grenzen van de gemeente en ontwikkelingsprojecten zullen zich grotendeels binnen het bestaande gebied bevinden. Daar is de ruimte met capaciteit voor transformatie beperkt. Waar kan Amstelveen nog meebewegen in de stedelijke dynamiek? En vooral: wat voor stad wil Amstelveen zijn?

Een transformatieagenda op wijkniveau moet een antwoord geven op deze vragen door inzicht te geven in het potentieel van de stad. De agenda zal de bestaande kwaliteiten van de deelgebieden benoemen en de transformatiecapaciteit onderzoeken. Niet als blauwdruk, maar als strategisch kader dat richting kan geven en een raamwerk kan vormen voor ontwikkelingsinitiatieven en ruimtelijke planvorming. Onderdeel van de opgave is onder meer ook een hoogbouwvisie voor Amstelveen.

[Amstelveen; iedere kleur staat voor een andere ontstaansperiode van de gebouwen]