Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Impact energietransitie op de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie

Hoe gaan we om met de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie voor gebieden met een natuur- of cultuurhistorische waarde, zoals de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Deze vraag dient zich aan nu Nederland ambitieuze doelstellingen voor de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie heeft, als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs.

UNESCO Werelderfgoed

De energietransitie heeft onvermijdelijk grote impact op het Nederlandse landschap. Zeker in gebieden met grote natuur- of cultuurhistorische waarde schuurt dat. De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn als respectievelijk huidig en mogelijk toekomstig UNESCO Werelderfgoed een treffend voorbeeld.

Heritage Impact Assessment

Posad werkt samen met Generation.Energy en Land-ID voor deze gebieden aan een Thematische Heritage Impact Assessment (HIA): een brede, praktische handleiding voor kwaliteitsbeoordeling van ruimtelijke inpassingen van mogelijke energieopwekking. In opdracht van het programmabureau Stelling van Amsterdam en Linieteam Nieuwe Hollandse Waterlinie brengen we de beperkingen, maar ook de ontwikkelkansen in kaart. Dat levert handvatten om tot initiatieven en besluitvorming te komen die passen binnen de uitzonderlijke universele waarde van dit UNESCO Werelderfgoed (in wording).