Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Energie-en-Ruimte-spel voor iedereen

Het is voor (bijna) iedereen moeilijk om te begrijpen hoe groot de energieopgave is, wat de ruimtelijke impact is en wat je eigen rol daarin is. Generation.Energy speelt vaak het Energie-en-Ruimte-spel dat de elektriciteitsopgave inzichtelijk maakt. Zo vergroten we de bewustwording hierover. Dit doen we onder andere bij de Provinciale staten en gemeenten, maar ook op ROC’s. Hier lopen immers dé toekomstige vakmensen rond die ervoor gaan zorgen dat de energietransitie ook daadwerkelijk een feit wordt. Zij plaatsen uiteindelijk de warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, etc.

Kaart met fiches

Het Energie-en-Ruimte-spel bestaat uit een grote kaart van het plangebied en drie soorten fiches: voor zonnepanelen en kleine en grote windmolens. Van te voren is al een berekening gemaakt hoeveel elektrische energie – na besparing – moet worden opgewekt en dus hoeveel fiches op de kaart moeten landen. Bij deze berekening is al uitgegaan dat in stedelijk gebied alle daken zijn voorzien van zonnepanelen. Wat overblijft is het landelijk gebied. Op de kaart is duidelijk gemaakt wat beschermde gebieden zijn en waar bepaalde restricties gelden.

Samenwerken

Alle mensen rondom de kaart gaan met elkaar in gesprek waar welke fiches komen. Samen maken ze afwegingen en onderzoeken ze mogelijkheden. Wanneer ze bijvoorbeeld kiezen voor grote windmolens hoeven ze slechts voor een beperkt aantal fiches een plek te vinden, maar de ruimtelijk impact is enorm. De bewustwording die door het spelen ontstaat, is noodzakelijk en cruciaal voor het slagen van de energietransitie.

Techniekstudenten van MboRijnland

Afgelopen donderdag 7 december hebben de techniekstudenten van mboRijnland het Energie-en-Ruimte-spel gespeeld op het #vangaslos-festival. Zij bekeken de elektriciteitsopgave voor de regio Holland-Rijnland. Tijdens het spelen kregen ze inzicht in de opgave, maar ook in hun mogelijke rol hierin. Studenten van de opleiding mediatechniek een video gemaakt van de dag. Bekijk hem hier!