Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
brief burgemeester froukje van de klundert posad brief burgemeester froukje van de klundert posad

Brief aan de burgemeester van Rotterdam

“Een school is een thuis voor opgroeiende tieners, maar stimuleert ook het voorzieningenniveau van een wijk. […] Hier ligt voor de gemeente een grote kans om een en/en oplossing te realiseren.”

Tentoonstelling Letters to the Mayor

Projectleider en architect Froukje schreef een brief aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Net als 49 andere architecten. Dit in het kader van de tentoonstelling Letters to the Mayor – Rotterdam die nog tot 2 februari 2018 te zien is in Het Nieuwe Instituut.

Prangende vragen

Letters to the Mayor – Rotterdam is een initiatief dat in 2014 in New York in het leven is geroepen door Storefront for Art and Architecture. Lokale en internationale architecten worden uitgenodigd om een brief te schrijven aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. In deze brief kunnen zij een aantal prangende vragen stellen en kenbaar maken wat zij, als architecten, belangrijk vinden binnen de politieke arena en in de besluitvorming over de stad en de stedelijke omgeving.

Rechtstreeks op het bureau van de burgemeester

Doel van het project is om het huidige beleid aan de kaak te stellen en lokale en internationale architecten uit te nodigen om hun ideeën rechtstreeks op de bureaus van de gekozen beleidsmakers – en dus de burgemeester – te leggen en tegelijkertijd het publieke bewustzijn te vergroten. Hier vind je alle vijftig brieven.

brief burgemeester froukje van de klundert posad

Brief van Froukje

Lees hier de brief van Froukje:

Rotterdam, 18 december 2017

Geachte heer Aboutaleb, beste burgemeester,

Kaal, winderig, arm en crimineel, dat kwam in me op als ik vroeger aan Rotterdam dacht. Maar hoe anders is mijn blik nu! Dorpse rust en tegelijkertijd een wereldstad, open mensen waar je makkelijk een gesprek mee kan aanknopen en bijzondere plekken in een stad vol contrasten. Rotterdam is inmiddels al 10 jaar mijn thuis, iets dat ik als meisje uit Limburg niet had kunnen voorspellen. Er is zoveel te zeggen over deze mooie stad en tegelijkertijd is er nog genoeg te doen. Het is een eer om u via deze brief enkele suggesties te mogen doen.

Het afgelopen jaar heb ik als projectleider bij Posad Spatial Strategies meegewerkt aan de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente Rotterdam. Er komen veel opgaven op de stad af, die allemaal een plek moeten vinden. Rotterdam heeft de ambitie om die ruimteclaims op een compacte, circulaire, productieve, inclusieve en gezonde manier een plek te geven. Dat vraagt om bestuurlijke inventiviteit, waarbij niet of/of wordt gedacht, maar juist en/en. Geen makkelijk proces en niet alles zal lukken. Er is lef nodig om keuzes te maken en om achter de boodschap te blijven staan.

Als ruimtelijk ontwerper onderschrijf ik de boodschap van alle perspectieven, maar er is een bepaald onderdeel dat me aan het hart gaat en verwerkt zit in het perspectief van de inclusieve en productieve stad. Rotterdam is populair en iedereen is welkom, maar helaas hebben niet alle inwoners gelijke kansen. Met name de mensen op Zuid hebben in beperkte mate toegang tot werk, voorzieningen en onderwijs. Enkele jaren geleden heb ik me tijdens mijn afstuderen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst verdiept in het gebied. Ik ben nogal voortvarend aan de slag gegaan door niet alleen een schoolgebouw, maar ook een schoolsysteem en omringende buurtvoorzieningen te ontwerpen. Als architect, schooldirecteur en gemeenteambtenaar bekeek ik de opgave van een nieuwe middelbare school. Het leverde een spannend ontwerp op waar het stedelijke- en het schoolleven met elkaar vermengen, de school op straat lag en de straat de school in kwam. Daarnaast leverde deze werkwijze mij het inzicht op welke rol scholen kunnen spelen in de wijk.

Een school is een thuis voor opgroeiende tieners, maar stimuleert ook het voorzieningenniveau van een wijk. Zo ontstaat er draagvlak voor een bibliotheek, een lunchroom, sportvoorzieningen, ateliers, een theater. Functies die vaak in (naoorlogse) wijken ontbreken of onder druk staan. Hier ligt voor de gemeente een grote kans om een en/en oplossing te realiseren, die de omgevingsvisie promoot. Een compacte of circulaire stad is te realiseren met ruimtelijk ontwerp en beleid. Maar een productieve, inclusieve en gezonde stad bestaat alleen als de mensen die erin wonen kunnen leren en werken, betrokken en gezond zijn.

Hartelijke groet,

Froukje van de Klundert
Architect, projectleider – Posad Spatial Strategies