Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
Energiestrategie energietransitie posad

Aanbevelingen voor een goede energiestrategie

Hoe stel je als overheid een energiestrategie op? Om op deze vraag een goed antwoord te geven, heeft Posad in opdracht van de VNG de energiestrategieën van zeven pilot-regio’s onderzocht. De uitkomsten van de energie-ateliers leverden geen kant-en-klare strategieën op – daarvoor waren de verschillen tussen de regio’s en de aanpakken te groot – maar wel een reeks aanbevelingen voor overheden die aan het begin staan van de energietransitie. Deze aanbevelingen zijn gevat in een rapport dat te lezen is op regionale-energiestrategie.nl.

Belangrijkste aanbevelingen

  • Probeer de benodigde energie op te wekken binnen de eigen regio voordat je over de grenzen heen kijkt. Schuif dus niet te snel energieopwekking af op ‘wind op zee’.
  • Onderzoek de nieuwe economische mogelijkheden die energieproductie oplevert. Zo is het misschien mogelijk om energie aan te beiden aan naastgelegen regio’s in ruil voor werkgelegenheid of woningbouwlocaties.
  • Gebruik gelijke kengetallen, cijfers en bronnen om op basis van een zuivere vergelijking je strategie te bepalen.
  • Start met objectieve cijfers. Zo is duidelijk wat de huidige energievraag is. Op basis daarvan kun je inschatten wat je energievraag in de toekomst is zonder en met besparingsmaatregelen.
  • Zorg voor zowel een vergezicht in je strategie (een zogenoemde stip op de horizon) als concrete projecten in een actieagenda voor de korte en middellange termijn.
  • Maak je vergezicht(en) inzichtelijk en ervaarbaar door ze te verbeelden middels ontwerp.

Posad energiestrategie energietransitie

Handboek energiestrategie

Daarnaast stelt Posad voor om een handboek energiestrategie te maken voor overheden die beginnen met de energietransitie. Het handboek gaat over de inhoud en het proces. Zo moeten kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen en parameters worden benoemd en een rekenmethodiek worden aangereikt. Ook zou het boek moeten ingaan op de aanpak van ateliersessies, de inzet van ontwerpend onderzoek en de procesbegeleiding.

Posad energiestrategie energietransitie